Strukture podataka i algoritmi
Download
Materijali sa predavanja i vežbi
9.3.2017. Kodovi sa vežbi 2017(zip) izmenjeno 4.6.2017.
25.05.2011. Strukture podataka i algoritmi (2017.) - predavanja (zip) izmenjeno 19.5.2017.
31.5.2016. Kodovi sa vežbi 2016 (zip)
26.05.2015. Kodovi sa vežbi 2015 (zip)
26.05.2014. Kodovi sa vezbi 2014 (zip)
27.5.2013 Kodovi sa vezbi 2013 (zip)
29.02.2012. Kodovi sa vezbi 2012 (rar) dopunjeno 23.5.2012.

Osnovni koncepti
06.03.2006. Java okruženje (ppt)
28.02.2012. Java - Osnovni koncepti (pptx)
06.03.2006. Java paketi (ppt)
23.03.2007. Linearne strukture (ppt)
14.04.2006. Sortiranje (ppt + exe)
14.04.2006. Uvod u stabla (ppt)
4.6.2017. Ilustracija rekurzije (video)

Stari rokovi
14.04.2005. Zadaci iz prethodnih rokova (zip) (promenjeno 15.03.2007. dodati rokovi iz 2006.)
03.04.2008. Rokovi iz 2007. (zip)
3.4.2013. Primer I kolokvijuma (pdf)
3.6.2013. Primer II kolokvijuma (pdf)
16.04.2013. Zbirka zadataka. (pdf) izmenjeno 16.04.2013.
Rezultati ispita i kolokvijuma
7.7.2013. Jun 2013.
27.9.2012. Oktobar 2012.
8.9.2012. Septembar 2012.
6.7.2012. Jun 2012.
9.5.2012. II kolokvijum 2012.
9.5.2012. I kolokvijum 2012.
5.6.2011. II kolokvijum 2011.
25.09.2010. Oktobar 2010.
02.09.2010. Septembar 2010.
02.07.2010. Jun 2010.
10.05.2010. I kolokvijum 2010.
23.09.2009. Oktobar 2009.
31.08.2009. Septembar 2009.
28.09.2008. Jun 2009.
01.06.2009. II kolokvijum 2009.
17.04.2009. I kolokvijum 2009.

O ispitu
08.08.2006. Literatura - Resursi (txt)
20.07.2006. Skripta (pdf)
2.7.2016. Uputstvo za učitavanje *.jar datoteka (pdf)
14.06.2006. Plan i program ispita (pdf)

Sekcije
Home
Prijava domaćeg zadatka
O predmetu